YES2019 rss YES2019

Theo lời của thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk, Ukraina sẽ trở thành một quốc gia phát triển nhanh, với nền kinh tế có tiến độ phát triển đều trong vòng 5 năm tới. Ukraina sẽ nhanh chóng ngăn chặn tham nhũng và lập lại trật tự với các tập đoàn độc quyền tự nhiên. Thông tấn xã Unian dẫn lời thủ tướng nói trong khi phát biểu taỊ Diễn đàn Chiến lược Châu Âu được tổ chức ở...