xâm nhập Ukraina rss xâm nhập Ukraina
Nước Nga trong vòng một giờ thể chuyển chiến tranh Donbass thành chiến tranh toàn diện Muzhenko

Quyền lợi của Nga quy mô lớn hơn nhiều, so với chiếm Crimea và một phần của Donbass. Chính quyền Nga có tham vọng cố gắng phục hồi lãnh thổ Liên Xô cũ, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Victor Muzhenko nói. Xác suất của một cuộc chiến tranh quy mô đầy đủ của LB Nga vào lãnh thổ Ukraina phụ thuộc tình hình bên trong Ukraina. Ý kiến do tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang...