vostok rss vostok
Chỉ huy tiểu đoàn quân khủng bố “Vostok” không tránh được cái chết khi bị phản đòn [Photo]

Chỉ huy đại đội của tiểu đoàn Vostok với biệt danh “Skiff” là một kẻ khủng bố tích cực kể từ đầu chiến tranh ở miền đông Ukraina. https://youtu.be/GOtGgRycQVI Ngày 28 tháng 2 đại đội do hắn chỉ huy đã trúng ổ phục kích và cá nhân “Skiff” đã tử vong. Thông tin về “Skiff” tử vong được chiến binh bình luận trên mạng xã hội. “Alexander Nhikolayevich Skiff đã từ giã chúng ta...