vô cảm rss vô cảm

Thế giới cũng vậy? Nó sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả. Tên cướp ở Làng Sen bị bắt giữ nhờ cảnh giác Không biết từ "Mặc kệ nó" xuất hiện lần đầu từ bao giờ, mà báo chí, dư luận đang phát động phong trào chống lại chủ nghĩa “mặc kệ nó” – một thái độ vô can, dửng dưng trước những gì đang...

Ông Đức Trường: Tính cảm ảnh hưởng lớn đến hội cộng đồng

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, vậy ý thức bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc học tập, giáo dục của gia đình và cả của xã hội, việc chăm lo sức khỏe, rèn luyện, trao dồi tri thức, cho đến thực hiện các hành vi của mình theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, rồi từ đó thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm...