Vladimir Alexandrovich Zelenskiy rss Vladimir Alexandrovich Zelenskiy

Lời nói đầu:Chiến dịch tranh cử tổng thống Ukraina bước vào giai đoạn quyết liệt. Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin về các vụ kiện cáo, các vụ điều tra của cảnh sát, các cáo buộc lẫn nhau giữa các ứng viên. Cuộc chạy đua vào Bankovaya lần này khác hẵn với các lần bầu cử tổng thống trước ở chỗ, đã đến sát ngày bầu cử 31.03.2019 rồi mà...