viện tưởng nhớ quốc gia rss viện tưởng nhớ quốc gia
Không thể tổ chức đăng quang tổng thống vào ngày 19 tháng 5. sao?

Người đứng đầu Viện tưởng nhớ quốc gia Volodimir Vyatrovich  lưu ý tới ngày 19 tháng 5 là Ngày tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị (Ngày tang quốc gia, -nd). Theo ông Vyatrovich, ngày 19 tháng 5  đây là ngày quốc gia tưởng nhớ nạn nhân đàn áp chính trị vì thế không có quyền chà đạp lên lương tri những người đã khuất vì chế độ đàn áp chính trị thời kỳ Stalin....