Viện trợ của Mỹ rss Viện trợ của Mỹ

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker nói về những điều mà Hoa Kỳ kì vọng ở tổng thông mới và chính quyền ở Ukraina. Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ tổng thống mới của Ukraina, tuy nhiên trong trường hợp có nhân nhượng của ông cho nước Nga trong vấn đề phục hồi chủ quyền thì ông ấy sẽ mất sự ủng hộ của nhân dân. Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Mỹ Kurt Volker trả lời cho...

Mỹ giúp Ukraina xây dựng Trung tâm chỉ huy hạm đội tp Mykolayev

Công tác xây dựng đã được bắt đầu kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017, trước đó các bên đã soạn thảo các dự án, tài liệu và các vấn đề logistic cho dự án này. Công tác được tiến hành trong khuôn khổ chương trình trợ giúp quân sự (Foreign Military Construction Sales, FMCS), xây dựng những đơn vị tiểu đoàn cơ động lính thủy đánh bộ và cái gọi là “Seabees” (Hải cẩu). Dự án xây...