vì sao ủng hộ zelenskiy rss vì sao ủng hộ zelenskiy
Bầu cử: Danh hài Zelenskiy thu hút được nhiều cử tri của các ứng viên khác. sao? [bình luận]

Cuộc điều tra Xã hội học mới đây nhất cho thấy ông Zelenskiy lấy đi một số cử tri tiềm năng của tất cả các ứng viên khác. Vì thế ông đã vươn lên trở thành người dẫn đầu bảng xếp hạng cảm tình cử tri của chiến dịch tranh cử. Vì sao?  Thứ nhất. Ông Zelenskiy chưa làm nê sai lầm nào lớn trong chiến dịch tranh cử. Các của ông là “tôi không phải chính trị gia” mà không có...