vé điện tử rss vé điện tử

Vé đi lại trên các phương tiện giao thông cho 46, 62, 92 và 124 chuyến mỗi tháng và vé du lịch cho khách du lịch cũng sẽ khởi động. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, một vé điện tử duy nhất trong tàu điện ngầm cùng năm loại phương tiện giao thông công cộng mặt đất sẽ hoạt động ở Kyiv. Điều này đã được báo cáo bởi trung tâm báo chí của Cơ quan hành chính nhà nước thành phố Kyiv...

Giao thông công cộng Kyiv bắt đầu dùng thử điện tử

Kể từ ngày 1 tháng 11 hệ thống vé điện tử sẽ làm việc theo chế độ thử nghiệm, bạn có thể mua vé điện tử để đi trên các phương tiện công cộng. Trên các phương tiện công cộng đã đặt 1500 máy khử vé (“xé vé”). Nhờ hệ thống thanh toán này mọi thanh toán có thể tiến hành bang điện tử, không bằng tiền mặt, không cầm mua tích kê sắt. Cái mới này không chỉ có mang lại...

Luật về sử dụng giao thông điện tử hiệu lực Ukraina

Luật về sử dụng vé điện tử trong giao thông ở Ukraina đã có hiệu lực từ ngày hôm nay.   Theo luật này thời gian dừng phương tiện giao thông hành khách tại các điểm đỗ được giảm thiểu tối đa. Luật cho phép áp dụng vé điện tử trong giao thông đô thị. Theo các tác giả của luật này, hệ thống bảo đảm khả năng thanh toán tiền vé thuận tiện, kể cả việc kiểm soát vé....