Vay tiền IMF rss Vay tiền IMF

Tăng tuổi nghỉ hưu là yêu cầu rất quan trọng để tiếp nối quan hệ giữa Ukraina và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đó là tuyên bố của ông Paul Thomson Giám đốc Cục châu Âu của tổ chức này, do hãng UNIAN dẫn. "Cải cách hưu trí là bộ phận quan trọng để xem xét tiếp về chương trình hợp tác của IMF và Ukraina. Trong đó bao gồm việc tăng độ tuổi nghỉ hưu hiệu quả", — đại diện của Quỹ...