Vay lãi rss Vay lãi
Làm sao đòi nợ khi người vay bỏ trốn.

Khoảng từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2016 em có cho người bạn thân vay số tiền 75 triệu đồng để làm ăn. Đến nay người bạn này làm ăn thất bại không có khả năng để trả lại cho em. Anh ta đã bỏ trốn và không thấy hồi âm từ tháng 3/2016l. Nay em nhờ anh/chị tư vấn giúp để em có thể lấy lại số tiền. Làm sao đòi nợ khi người vay bỏ trốn. Trả lời: Hợp đồng vay tài sản...