ưu đãi rss ưu đãi

Những người hưu trí ở Ukraina trên 70 tuổi sẽ trả một phần nhỏ các khoản thanh toán cho các dịch vụ nhà ở cộng đồng từ tháng 9 năm 2019. Phần còn lại sẽ được nhà nước bảo hiểm, đại diện của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong chính phủ là ông Andriy Gerus cho biết. Ông đã lưu ý rằng, với sự giúp đỡ của quy trình đơn giản hóa để nhận tiền trợ cấp từ người nghỉ hưu,...

Ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước sẽ “bóp méo thị trường”

Eurocham cho biết trong những năm qua, nhiều đợt tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được tiến hành ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động tái cấu trúc vẫn diễn ra với tốc độ chậm, Việt Nam dường như chưa sẵn sàng tái cấu trúc các DNNN chiến lược. Trong khi các DNNN nhỏ và làm ăn thua lỗ đã được sáp nhập hay thanh lý, cho đến nay Nhà nước vẫn mong muốn giữ lại...