ukrexport rss ukrexport

Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU ngày 7 tháng 3 năm 2019 tiến hành lục soát cựu phó thư ký cơ quan SNBOU Oleg Gladkovskiy và con trai của ông Igor. Các cuộc lục soát khác cũng được tiền hành với các đối tượng của vụ án về biển thủ tài sản ở tập đoàn công nghiệp quốc phòng “Ukronoronprom” – Vitaly Zhukov, Andrey Rogov. Giám đốc cơ quan NABU Archom Sytnyk thioong báo trong cuộc họp...