Ukraina-Izrael rss Ukraina-Izrael

Ngày 21 tháng 1 tại Jerusalem Ukraina và Izrael đã ký kết hiệp định về khu vực mậu dịch tự do giữa hai nước nhân chuyên thăm nước này của tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. >>Петр Порошенко “Ngày hôm nay là ngày lịch sử - tại Jerusalem chúng ta đã ký hiệp định về khu vực mậu dịch tự do giữa hai nước. Đã nhiều năm rất nhiều người quan lieu đã cố gắng làm điều này...

Ukraina Izrael đã tắt kỹ thuật hiệp định về tự do mậu dịch

Ukraina và Izrael đã ký tắt hiệp định về khu vực mậu dịch tự do. Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina cho biết. “Ngày 26 tháng 4 đại diện chính phủ hai bên đã ký tắt về kỹ thuật. Bước tiếp theo sau sẽ là lễ ký long trọng. Hiện tại công việc là đối chiếu các điều khoản, chỉnh biên các bản dịch, đối chiếu tư pháp để có văn bản hiệp định hoàn chỉnh bằng ba...

Chế độ mậu dịch tự do giữa Ukraina Izrael sắp khởi động

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko thông báo rằng, khu vực mậu dịch tự do giữa Ukraina và Izrael sắp hoạt động và đây sẽ là một sự kiện quan trọng “ “Các cuộc thương lượng về khu vực mậu dịch tư do Ukraina-Izrael đã kết thúc thành công”, - ông Poroshenko nói và thêm rằng, ông đã thỏa thuận với thủ tướng Izrael Netaniahu vào tháng 2 năm nay tại Diễn đàn kinh tế Davos. Poroshenko...