trợ cấp rss trợ cấp

Kể từ giữa tháng Tư, những người hưu trí ở Ukraina đã được hứa trả thêm một nghìn hryvnia vào lương hưu của họ, nhưng không phải tất cả những người Ukraina đã nghỉ hưu đều có thể nhận được số tiền này. Khoản tiền trợ cấp một ngàn Hryvnia được bắt đầu thanh toán vào ngày 14 tháng 4, số tiền này sẽ được thực hiện khi sửa đổi ngân sách nhà nước của Ukraina (cho năm...

Cần biết: Trợ cấp sinh đẻ Ukraina sẽ như thế nào trong năm 2020

Quy mô thanh toán cho đứa trẻ đầu tiên vào năm 2020 ở Ukraina là 52 mức sống tối thiểu. Trợ cấp khi sinh đứa con thứ hai sẽ lên tới 70 mức sống tối thiểu, cho đứa con thứ ba và mỗi đứa tiếp theo - 120 mức sống tối thiểu. Các khoản thanh toán cho trẻ em vào năm 2020 tại Ukraina sẽ bảo tồn cơ chế cấp tiền khi sinh trẻ em như vào năm 2019. Chính phủ vào tháng 11 đã bác bỏ đề xuất của...

Đội Zelensky hứa sẽ miễn phí dịch vụ cộng đồng cho những người về hưu

Những người hưu trí ở Ukraina trên 70 tuổi sẽ trả một phần nhỏ các khoản thanh toán cho các dịch vụ nhà ở cộng đồng từ tháng 9 năm 2019. Phần còn lại sẽ được nhà nước bảo hiểm, đại diện của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong chính phủ là ông Andriy Gerus cho biết. Ông đã lưu ý rằng, với sự giúp đỡ của quy trình đơn giản hóa để nhận tiền trợ cấp từ người nghỉ hưu,...

Lương bình quân Ukraina tăng lên đáng kể khu vực dẫn đầu về mức lương bình quân

Lương bình quân của người làm việc trong biên chế của các xí nghiệp, tổ chức ở Ukraina trong tháng 4 năm 2019 đã tăng lên, đạt mức 10 269 Hrivnia. Cơ quan thống kê nhà nước thông báo vào ngày 28 tháng 5. Chỉ số tháng 4 đã tăng lên vượt mức lương tối thiểu (4173Hrn) tới 2,5 lần. Trên biểu đồ do cơ quan thống kê lập thấy rõ tiến độ tăng lương bình quân có chậm lại: so với tháng 3...

Cần biết: Những gia đình đông con Ukraina được nhận thêm trợ cấp kể từ ngày 1 tháng 4

HĐBT Ukraina áp dụng trợ cấp bổ sung cho các gia đình đông con 1700 Hrivnia đối với đứa con thứ ba và đối với đứa con bất kỳ tiếp theo trong các gia đình đông con. Các khoản trợ cấp được trả cho tới khi đưa con đạt độ tuổi 6 năm. Cổng thông tin điện tử của chính phủ thông báo. >>Правительственном портале. “Kể từ ngày 1 tháng 4 ở Ukraina khoản trợ...

bao nhiêu người Ukraina nhận trợ cấp trong năm 2018

Trong năm 2018 số nhà (chung cư và nhà tư nhân) được nhận trợ cấp các dịch vụ cộng đồng giảm một phần tư. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2018 mức tiền trợ cấp bình quân lại tăng lên. Cơ quan thống kê nhà nước thông báo. "Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018 đã có 6 537,7 ngàn ngôi nhà, trong số đó có 4 515,7 ngàn nhà thành phố, 2 022 ngàn nhà ở nông thôn được hưởng trợ cấp. So với...

Ukraina: Trợ cấp sẽ được trả bằng tiền mặt từ ngày 4 tháng 3

Tính bình quân khoản trợ cấp vào cỡ 1500 Hrivnia Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko trong phiên họp về các vấn đề tiền tệ hóa trợ cấp. “Tôi muốn nói rằng, mục đích của tôi, không chỉ cho tháng 3 mà mãi mãi để trợ cấp được thanh toán bằng tiền mặt để tường người sử dụng số tiền trợ cấp một cách tiết kiệm”, - Poroshenko nói. Theo ông Poroshenko trả trợ cấp bằng tiền...

Thống kê: Lương bình quân Ukraina trong tháng 12 vượt mức 10 500 Hrivnia

Lương bình quân ở Ukraina đã đạt mức 10 500 Hrivnia, đồng nghĩa tăng 2,8 lần cao hơn lương tối thiểu. Các dữ liệu của cục thống kê nhà nước cho thấy, tăng trưởng lương thực tế trong tháng 12 so với tháng 11 năm 2018 là 14,5%, tăng bình quân trong năm – 9,7%, báo “Censor.net” dẫn nguồn Cổng thông tin điện tử chính phủ viết. >>Правительственный портал. Trong công...

Tiền lương lương hưu Ukraina gia tăng, trợ cấp được tiền tệ hóa

Tiền thu nhập tổng hợp của công dân nhận được trong năm 2017 là 73,1 tỉ Hrivnia, trong năm 2018 con số này gia tăng lên 16% nhiều hơn, so với năm trước. Số công dân trong năm 2018 khai báo quyền được giảm thuế so với cùng ký năm trước tằng lên 4%, đạt mức 143 ngàn người. Tông số thuế đối với  thu nhập cá thể đười hồi lại là 265,7 triệu, nghĩa là 51,4 triệu (24%) nhiều hơn so với...

Groisman: Tiền đủ để thanh toán mọi khoản cho tất cả

Tiền trợ cấp đủ cho tất cả các khoản, những ai có nhu câu cần trợ cấp thực tế, thủ tướng Groisman quả quyết. Ở Ukraina chính thức bắt đầu quá trình thanh toán trợ cấp mùa đông. Ngày 7 tháng 10 thủ tướng Vladimir Groisamn thông báo trên trang Fb. >>сообщил “Cũng như năm ngoái, trợ cấp cho tất cả những người cần trong thực tế để trả các dịch vụ nhà ở cộng đồng....