tra đổi tù binh rss tra đổi tù binh

Ukraina sẵn sàng trả 306 tù binh để đổi 74 tù binh Ukraina ở Donbass. “Trong danh sách những người trao trả đều là những người từng thực hiện tội phạm nặng chống toàn vẹn lãnh thổ Ukraina, họ được ORDLO đưa ra để trao trả. Hiện tại chúng tôi nói về 74 con tin đang bị giam giữ. Chúng tôi làm tất cả có thể để số phận của 158-162  người được gọi là con tin trở về. Chúng tôi...

“DNR” sẵn sàng để trao đổi binh Zakharchenko

Cái gọi là “DPR” hoàn toàn sẵn sàng để trao đổi tù binh với phía Ukraina. Thủ lĩnh tổ chức mà phía Kyiv gọi là khủng bố “DPR” Alexander Zakharchenko tuyên bố, báo Gromadske đưa tin. “DPR” hoàn toàn sẵn sàng trao đổi tù binh. Hiện tại còn thỏa thuận danh sách”, Zakharchenko nói. Đáng chú ý là đợt trao đổi tù binh và con tin xảy ra giữa Ukraina và cái gọi là “các cộng hòa” hầu như...