tổng thống đe dọa rss tổng thống đe dọa

Sau phần họp long trọng của quốc hội mới với sự tuyên thế nhậm chức của chủ tịch, phó chủ tịch thì quốc hội Ukraina khóa 9 chuyên sang thảo luận nội dung theo chương trình. Vào khảng 17g00 tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy tới dự phiên họp. Nếu bình thường thì sẽ có thông điệp trang trọng về tình hình trong nước và quốc tế, tuy nhiên tổng thống Zelenskiy đã bắt đầu theo kiểu...