tìn nhiệm tổng thống rss tìn nhiệm tổng thống

Trên 60% những người được hỏi cho rằng hoạt động của chính quyền mới sẽ dẫn tối tình hình tốt hơn ở trong nước. Có gần 80% người được hỏi tín nhiệm tổng thống Zelenskiy. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Razumkov tiến hành từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 năm 2019. Theo dữ liệu khảo sát trong số những định chế nhà nước và xã hội thì thường xuyên hơn được tín...