tiền gửi rss tiền gửi

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, các cá nhân (bao gồm cả doanh nhân) đã nắm giữ 487,3 tỷ UAH trong các ngân hàng, nhiều hơn 12,8 tỷ hryvnia so với đầu tháng 1 năm 2020. Cơ quan báo chí của Quỹ bảo lãnh tiền gửi cho biết. Từ tổng số tiền gửi của cá nhân vào đầu tháng 2 năm 2020: tiền gửi bằng tiền quốc gia - 280,9 triệu UAH (+1,4 tỷ UAH mỗi tháng)tiền gửi bằng ngoại tệ - 206,4 triệu...

Điều đang xảy ra với Ngân hàng quốc gia Ukraina?

Ngân hàng quốc gia Ukraina tuyên bố về việc gia tăng luồng tiền Hrivnia từ dân chúng vào hệ thống ngân hàng. NBU công bố thông tin trên trang website. Như cơ quan báo chí của NBU cho biết, theo kết quả tháng 4 năm 2017 lượng tiền đã gia tăng lên 1,3% - đạt mức 1089 tỉ Hrivnia, điều này do sự gia tăng đáng kể tiền mặt được đưa vào lưu thông bên ngoài ngân hang – tăng 3% từ tháng này sang tháng...

Tại sao lại quốc hữu hóa Privat Bank?

Người đứng đầu Ngân hàng quốc gia Ukraina NBU, Valeria Gontareva quả quyết rằng, việc quốc hữu hóa PrivatBank đó là khả năng giữ tiến người gửi và cáu hệ thống tài chính. “Chúng tôi quả quyết là việc chuyển ngân hàng này vào sở hữu nhà nước đó là khả năng duy nhất ddwwr giữ tiền gửi của khách hàng và cú hệ thống tài chính. Bằng cách đó chúng tôi bảo vệ cho trên 20 triệu khách...