tiền chuyển về ukraina rss tiền chuyển về ukraina

Trong 7 tháng của năm 2019 người Ukraina ở nước ngoài gửi về nước 106 tỉ Hrivnia chuyển đổi theo tí giá ngoại hối. Cơ quan chiến lược kinh tế đã đưa ra bản phúc trình và dự báo kinh tế của Bộ phát triển kinh tế và thương mại MERT >>говорится  Trong bản phúc trình dẫn nguồn Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) đánh giá rằng, khối lượng tiền chuyển về từ nước ngoài...