tịch thu tài sản rss tịch thu tài sản

Hồi đầu tháng 8 toà án kháng nghị đã xem xét phúc thẩm về tịch biên tịch biên tài sản của con trai cựu thủ tướng Ukraina Nhikolai Azarov – ông Alexey Azarov. Tòa kháng nghị đã ra quyết định tịch biên tài sản của Alexey Azarov ở Ukraina và cả ở Italia. >>Українськi Новини Hình bên: Andrey Kluyev cùng với Nhikolai Azarov  Quyết định này liên quan tới vụ hình sự chống lại cựu...

Đảng “Phụng sự nhân dân” ủng hộ đề xuất “tịch thu dân sự tài sản bất hợp pháp”

Đảng “Phụng sự nhân dân” nói về những sáng kiến đầu tiên về chống tham nhũng. Ứng viên ĐBND của đảng “Phụng sự nhân dân”, thành viên Hội đồng quốc gia về các vấn đề chính sách chống tham nhũng Anastasia Krasnoselska nêu những sáng kiến đầu tiên của đảng tổng thống “Phụng sự nhân dân” trong lĩnh vực chống tham nhũng – áp dụng công cụ “tịch thu dân sự” các thài sản...

Mỹ EU phản đối dự luật tịch thu tài sản của quan chức chế độ Yanukovich

Bộ tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận về dự luật gây tranh cãi của phái “Mặt trận nhân dân”, dự luật mà đã được bộ nội vụ Ukraina ủng hộ. Đây là dự luật đề xuất tịch thu đặc biệt tài sản của các đại diện chính quyền cũ của chế độ Yanukovich, báo “Sự thật Châu Âu” đưa tin. Bộ tư pháp Mỹ phê phán sáng kiến của ĐBND Tatyana Chernovol và Oleg Barna, và thừa nhận nó...