thương vụ Tygipjo-poroshenko rss thương vụ Tygipjo-poroshenko
Portnov thông báo về tịch biên tài sản trước đây Poroshenko

Tòa đã tịch biên tài sản và quyền sở hữu tập đoàn của nhà máy “Lò rèn Lê-nin trên đảo Rybalskiy” (Nhà máy đóng tàu thủy Kyiv, -nd) ở Kyiv. Cựu phó trưởng ban hành chính phủ tổng thống thời Yanukovich Andrey Portnov thông báo về việc tòa đã tịch biên tài sản mà trước đây do ông Poroshenko sở hữu. “Tòa án quận Pecherskiy đã tịch biên tất cả tài snr và quyền sở hữu tập đoàn của...