thương lượng về tù binh rss thương lượng về tù binh

 “Tôi và Putin đã thực hiện lời hứa”, - tổng thống Ukraina nói. Sự trở về của các tù nhân chính trị từ nước Nga về Ukraina – đó là bước đầu của việc chấm dứt chiến tranh, lời hứa này đang được thực hiện. Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy nói tại sân bay, trước báo giới và những người con của Ukraina trở về từ Moskva trong khuôn khổ chương trình trao trả tù binh giữa Nga...