thu tuyển dụng rss thu tuyển dụng
Quốc hội Ukraina thông qua Luật mới về trật tự tuyển dụng sa thải công chức

Đây là những sửa đổi được đưa vào luật công chức, luật lao động về phần công vụ. Lần đọc thứ 2 có 228 ĐBND bỏ phiếu thuận thông qua những điều sửa đổi này, mã số dự luật 1066. Theo những sưa đổ này thì quá trình tuyển dụng và sa thải công chức được đơn giản hóa, nâng cao trách nhiệm công chức và loại bỏ những thủ tục trung gian nhưng vẫn giữ lại quyền khiếu nại...