Thủ tục về nước hẳn bạn cần biết rss Thủ tục về nước hẳn bạn cần biết

Như báo Người Việt Ukraina đã đưa tin về những trường công dân Việt Nam có hộ chiếu Việt Nam hợp lệ, nhưng do visa hết hạn hoặc không có visa đều phải nộp phạt vì lý do cư trú bất hợp pháp và lệ phí xuât cảnh hết khoảng 1000 gờ ríp ngay tại sân bay. Tuy vậy nhưng trong tuần qua tại sân bay có 5 người Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam còn hạn nhưng visa đã hết hạn không làm đúng theo...

Những người hộ chiếu Việt Nam hết hạn vi sa chưa thẻ định phải làm khi muốn về nước

Thời gian gần đây, liên tục báo người Việt Ukraina nhận được thư và điện thoại của bà con hỏi về thủ tục khi họ muốn về nước hẳn trong khi hộ chiếu Việt Nam hết hạn vi sa, hết hạn hộ chiếu Việt Nam, hoặc không có visa, hoặc hộ chiếu trắng thì phải làm những thủ tục gì để về qua các cửa khẩu của Ukraina. Qua tìm hiểu báo Người Việt Ukraina xin trả lời như sau: Những...