thủ tục thoái vị tổng thống rss thủ tục thoái vị tổng thống
Quốc hội Ukraina thông qua luật về thủ tục buộc tổng thống thoái vị

Dự luật đã được thông qua trong lần đọc thứ nhất với 337 phiếu thuận, trong lần đọc thứ 2 dự luật có 245 đại biểu ủng hộ. Dự luật này mang mã số 1012 – về trật tự đặc biệt để cách chức tổng thống khỏi chức vụ tổng thống Ukraina - dự luật về Impeachment (im-pit-tr-men-t). Sau một thời gian thảo luận cử tọa quốc hội Dmitry Razumkov đã đưa ra biểu quyết tài liệu này. Có...