thư từ donbass rss thư từ donbass

Càng xa nhau càng nhớ nhiều. Những người dân yêu nước ở Donbass nhìn thấy tình hình có lẽ rõ hơn chúng ta - những người chưa nếm mùi khủng khiếp của chiến tranh. Những người yêu nước ở Donbass đang bị Nga chiếm đóng nhưng vẫn tiếp tục là người Ukraina yêu nước, không chỉ vì có hộ chiếu Ukraina mà vì tinh thần Ukraina trong trái tim. Ngày 6 tháng 4 Họ đã nhờ báo “Dialog.UA”...