Thư của Độc giả An Thuyên rss Thư của Độc giả An Thuyên

Kính gửi ban biên tập báo người Việt Ukraina Thât xúc động khi , mắt thấy tai nghe tất cả những tâm tư tình cảm của đai diện và toàn ban biên tập báo.  Xin chân thành cảm ơn lòng nhiêt huyết của các anh các chị , đã mang lai món ăn tinh thần cho cộng đồng Cám ơn những ngưới lính trên mặt trận tư tưỏng văn hoá không tiếng súng ...Chúc toàn ban biên tâp niềm vui , sức khoẻ và thành công...