thị trường đất NN rss thị trường đất NN

Như đã biết, Ngày 13 tháng 11 quốc hội Ukraina đã thông qua lần đọc thứ nhất dự luật về lưu thong đất nông nghiệp – một dự luật gây tranh cãi ngay cả trong đảng cầm quyền hiện nay – đảng Phụng sự nhândân. Chúng tôi giới thiệu bạn đọc bài nói về cách hành xử mới để có lợi theo luật mới, dự định sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2020. Tôi muốn mua đất thì phải làm...