thị trưởng rss thị trưởng

-Thị trưởng thành phố Mariupol Vadim Boychenko bị nhiễm COVID-19. Ông đã tự cách ly. Điều này đã được báo cáo bởi dịch vụ báo chí của Hội đồng thành phố Mariupol. -Theo ông, ông đang cảm thấy khỏe mạnh, ông không có triệu chứng của COVID-19. -Thị trưởng nói: "Để tuân thủ tất cả các biện pháp, tôi đã tự cách ly. Tôi tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến. Tôi chắc chắn...