Thanh Thúy rss Thanh Thúy

Hội đồng hương Nghệ An thành phố Kharcov tuy mới thành lập, nhưng Hội đã qui tụ được đông đảo bà con quê hương Nghệ An tại Kharcov tham gia, những hoạt động tương trợ giúp đỡ lần nhau, cùng nhau chia sẻ được hội thường xuyên quan tâm, nhất là các lễ hội. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh tới bạn đọc: Ảnh từ Thanh...