tăng trưởng kinh tế trên 40% rss tăng trưởng kinh tế trên 40%

Thủ tướng Ukraina cùng chính phủ và đại diện quốc hội, cơ quan công lực đã có cuộc gặp gỡ với tổng thống để trình bày chương trình hành động của mình, đồng thời nghe những chỉ thị từ phía tổng thống Zelenskiy. Thủ tướng Goncharuk đã tình bày trước tổng thống chương trình hành động của chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra. Theo lời ông Goncharuk, số dư thời gian...