S&P global rating rss S&P global rating

Cơ quan Hãng xếp hạng quốc tế “S&P Global Ratings” đã nâng xếp hạng chủ quyền tài chính dài hạn của Ukraina từ "B-" đến "B" và xếp hạng quy mô tài chính quốc gia ở Ukraina - từ "uaBBB" lên "uaA". PS/Hạng tài chính BBB là gì: BBB: những người vay ở bậc tầm trung, có thể tạm hài lòng ở thời điểm hiện tại; BB: có xu hướng dẫn tới những thay đổi trong nền kinh tế; B: tình hình...