Sorochinskiy rss Sorochinskiy

Từ ngày 22-17/8/2017, ĐSQ Việt Nam tại Ukraina phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraina tổ chức tham gia  Hội chợ Quốc gia Sorochinskiy 2017. Đây hội chợ có lịch sử lâu đời và lớn nhất của Ukraina, thu hút sự tham gia của các vùng miền của Ukraina và nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là hội chợ thể hiện sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc Ukraina và các nước. ĐSQ xin...