socis rss socis

Xếp hạng mới của các đảng trong cuộc bầu cử quốc hội giả định sẽ diễn ra: tình hình đã thay đổi đáng kể Nếu cuộc bầu cử quốc hội nhanh chóng được tổ chức, thì đảng cầm quyền của nguyên thủ quốc gia "Phụng sự nhân dân" sẽ có thể nhận được 30,1% phiếu bầu. Ở vị trí thứ hai với 10,1% là đảng "Đoàn kết Châu Âu". Đảng "Người phục vụ nhân dân" đang nhanh...

Khảo sát XHH: 30,4% người Ukraina thái độ tốt với người Nga, đối với người Mỹ 55,9%

Trong số các tổ chức quốc tế người Ukraina có thái độ tích cực nhất đối với Liên minh Châu Âu – 71,2%, đây là kết quả khảo sát XHH do hàng Socis tiến hành. 30,4% số những người được thăm dò có thái độ tích cực đối với nước Nga, còn những người có thái độ tiêu cực chiếm 60,4%.  Trung tâm XHH và tiếp thị Socis đã công bố kết quả khảo sát XHH ngày 14 tháng 6. Những người...