sakaasvili rss sakaasvili

Tòa án tối cao Ukraina đã bác bỏ đơn kháng cáo giám đốc thẩm của cựu chủ tịch UBHC tỉnh Odesa, cựu tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili, người bị chính quyền Ukraina trục xuất trở lại Ba Lan năm 2018, đồng thời tuyên bố sự kiện trục xuất này là được tuyên bố là hợp pháp. Vào ngày 19 tháng 11, Tòa án tối cao Ukraina đã tuyên bố việc chính quyền Ukraina trục xuất cựu Tổng thống Gruzia...