Reznhokov rss Reznhokov
Không một tài liệu nào được tại “cuộc họp Normandia” của Ukraina, Reznikov

Điều này đã được công bố trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo “LB.ua” bởi đại diện của Ukraina trong phân nhóm chính trị của TKG (Nhóm liên lạc ba bên) tại Minsk, Alexei Reznikov. Ông Alexey Reznhikov, đại diện Ukraina trong phân nhóm chính trị của Nhóm liên lạc ba bên (TKG) ở Minsk. "Thông cáo là một minh chứng cho những gì họ nói và dường như đã đồng ý, nhưng không ai đặt chữ...