Resident rss Resident

Ngân hàng quốc gia Ukraina đơn giản hóa việc thực hiện tác vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho thể nhân là “Resident” (người có đăng ký thường trú ở Ukraina). Nhằm mục đích này ngày 29 tháng 2 lãnh đạo ngân hàng quốc gia Ukraina NBU đã ra quyết định 123 “về sửa đổi quy tắc thực hiện tác vụ chuyển tiền ra khỏi Ukraina và trong lãnh thổ Ukraina cho các thể nhân theo các tài khoản ngoại...

NBU tự do hóa cấp phép ngoại hối cho thể

Đối với các cá thể không phải là doanh nhân thời hạn của giấy phép được mở rộng từ 1 năm tới 3 năm. Ngân hàng quốc gia Ukraina NBU đã tự do hoá cấp giấy phép cho các cá thể  để thực hiện một số tác vụ với ngoại tệ. Quy phạm tương ứng được ghi trong quyết định của NBU số 479 ngày 24 tháng 7. Tài liệu tiên liệu rằng, nếu cá nhân là người Resident (hộ khẩu trong nước) trong...