Quĩ từ thiện rss Quĩ từ thiện

  Kính gửi: Toàn thể bà con trong cộng đồng tại Kiev! Người Việt Nam chúng ta, theo truyền thống, luôn quý trọng tình nghĩa khi giao tiếp và có tấm lòng nhân ái trong cuộc sống. Đó là những đặc điểm mang tính văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Đã hơn 30 năm qua, đối với nhiều gia đình trong cộng đồng, đất nước Ukraina này nói chung và thành phố Kiev nói riêng, đã trở thành quê...