quân đánh thuê nga rss quân đánh thuê nga

Các thông tin được chiến binh đánh thuê công bố trên các mạng xã hội. Chiến sự xảy ra ở khu vực thị trấn NovoAzov và Svilodarske. Tại khu vực Novoazovsk phía quân đánh thuê thiệt hại nặng nề với 9 tên hàng 200.  Các dữ liệu được quân đánh thuê khẳng định trên mangjh xã hội. Trong khi đó ở khu vực Svitlodarske có 4 lính đánh thuê Nga thành hàng 200, thêm một tện bị bắt sống. Theo...