quá khứ bogdan rss quá khứ bogdan
Điều tra: Người lãnh đạo Văn phòng tổng thống Ukraina Bogdan quá khứ đáng ngờ [Video]

Ông Andrei Bogdan đang đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy là một người từng làm việc trong chính phủ của Mykola Azarov với tư cách là đại diện ủy quyền của Hội đồng bộ trưởng về các vấn đề tham nhũng, đồng thời là cố vấn của Thủ tướng Azarov. Ông Bogdan ở trong chính phủ trong suốt thời kỳ Cách mạng phẩm giá và chỉ bị sa thải vào ngày 5 tháng 3 năm 2014,...