PPO rss PPO

Người đứng đầu CụcThuế Nhà nước của Ukraina, ông Sergiy Verlanov cho biết khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác cũng sẽ cần phải sử dụng PPO (RRO). Theo luật được đã được quốc hội Ukraina thông qua, các doanh nhân cá thể (thể nhân) không làm việc với tiền mặt cũng sẽ phải sử dụng máy tính tiền PPO. Điều này đã được người đứng đầu Cơ quan...

Máy tác vụ điện tử PPO sẽ được cấp miễn phí, người đứng đầu cục thuế Sergey Verlanov

Từ ngày 1 tháng 1, Cục thuế vụ nhà nước (CTV) sẵn sàng cung cấp chương trình ở chế độ thử nghiệm cho tất cả các doanh nhân. Máy tác vụ điện tử (PPO) của các hoạt động thanh toán sẽ được cấp miễn phí, vì vậy các doanh nhân Ukraina sẽ không phải chi thêm tiền cho các máy tính tiền. Điều này đã được giám đốc cụcThuế nhà nước Sergei Verlanov tuyên bố trong chương trình Tự do...

Những người kinh doanh với thu nhập dưới 1 triệu không phải sử dụng máy tính tiền

Quốc hội Ukraina ngày 1 tháng 7 đã thông qua dự luật số 1088 “về những sửa đổi luật “sử dụng máy ghi nhận các tác vụ thanh toán (máy tính tiền/PPO) trong lĩnh vực thương mại, ăn uống công cộng và dịch vụ”. “Sau khi tư vấn bổ sung đã đề xuất quyết định nhân nhượng đối với kinh doanh nhỏ, khối lượng thu nhập cả năm chưa đạt 1 triệu Hrivnia. Đề xuất rằng những cá thể...

Máy tính tiền PPO Ukraina từ 1 tháng 7: Chuyện thần thoại hiện thực

Từ ngày 1 tháng 7 việc áp dụng máy tính tiền theo luật sửa đổi đã bắt đầu có hiệu lực. Một trong những vấn đề thời sự nhất và bệnh hoạn nhất cho doanh nghiệp – đó là sự cần thiết sử dụng Máy tính tiền (PPO/RRO) đối với những người nộp thuế thống thất nhóm 3. Lưu ý rằng, từ đầu năm nay thành phần các nhóm nộp thuế đã thay đổi. Nhóm 1 – những người thu nhập dưới...