Phụ nữ Beriln rss Phụ nữ Beriln

Chị em phụ nữ Trung tâm thương mại chợ đồng Xuân Beriln tổ chức tốt ngày quóc tế phụ nữ mùng 8-3, tin và video do nhà báo Nguyễn Huy Thắng gửi tới ban biên tập. Xin giới thiệu cùng bạn đọc: https://www.facebook.com/nhabao.huythang/videos/561321087557664/ Nhà báo: Nguyễn Huy Thắng