Phóng viên Công An rss Phóng viên Công An
[Video] Ông Nikolai Nguyen trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Người Việt Ukraina

Những tháng gần đây, Nikolai Nguyen như một hiện tượng của thế thứ hai  trong công tác xây dựng cộng đồng tại Odessa, để hiểu thêm về Nikolai Nguyen, phóng viên báo Người Việt Ukraina đã có cuộc phỏng vấn nhanh, xin giới thiệu cùng bạn đọc: https://www.youtube.com/watch?v=c729wHETYAs Phóng viên báo Người Việt Ukraina