Phỏng vấn đại sứ rss Phỏng vấn đại sứ

Tổng biên tập báo Người Việt Ukraina, Phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Anh Tuấn, nhân dịp đại sứ tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng 2-9 và chiêu đãi đối ngoại tại Ukraina: https://www.youtube.com/watch?v=GWdP4dMRzN8 Báo Người Việt...