phiên họp đầu tiên rss phiên họp đầu tiên

Kinh tế sẽ tăng chóng mặt vào các năm 2021-2024. Đó là kế hoạch của chính phủ mới cho nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng Alesiy Goncharuk tuyên bố. Theo lời ông Goncharuk, số dư thời gian của năm 2019 sẽ dành cho việc kiểm kê tài sản quốc gia, năm 2020 sẽ là năm tư nhân hóa đồng loạt.  “Năm 2021-2024 – đó là những năm tăng trưởng chóng mặt. Đó là nhiệm vụ. Nếu như chúng ta...