Phạm thị Lụa rss Phạm thị Lụa

Cộng đồng người Việt tại Odessa nói riêng và cộng đồng người Việt ở Ukraina nói chung đã có một bề dày để ổn định và trưởng thành, sự trưởng thành ấy đã từng trải qua bao nhiêu biến cố, vui, buồn. Nhưng công bằng mà mà nói để có được thành quả ngày hôm nay phải đánh giá cao sự ủng hộ của số đông tập thể bà con cộng động tại đây. Tuy nhiên tại Odessa trong 5 năm qua,...