PGS Nguyễn Xuân Hòa rss PGS Nguyễn Xuân Hòa

Nhân kỷ niệm ngày sinh của nhà văn Nhicolai Gogol (01/04/1809 - 01/04/2018), Viện Hàn lâm Văn học Thế giới Ukraina đã quyết định trao tặng cho các nhà bác học, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, dịch thuật Ukraina và quốc tế giải thưởng văn học Quốc tế Ukraina “Triumph” mang tên nhà văn Nhicolai Gogol. Hơn 700 người nước ngoài được đề cử, Trong số 16 người được trao giải thưởng...