novosad. hrinevich rss novosad. hrinevich
Bộ trưởng giáo dục Novosad: Chúng ta cần tiếp tục cuộc cải cách giáo dục đã bắt đầu

Một trong những mục tiêu của nhóm Bộ Giáo dục và Khoa học mới là giữ cho những điều đúng đắn bắt đầu và đạt đến mức tối đa để tiếp tục cải cách giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Anna Novosad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Ukraina. Bà bộ trưởng đã trả lời báo BBC về lĩnh vực bà đảm nhiệm như sau: Thay đổi giáo dục là quá trình diễn ra...