Nỗi niềm xa quê rss Nỗi niềm xa quê
[Thơ Nguyễn Bích] Nỗi niềm xa quê

Ai xa quê trong lòng luôn vẫn nhớ? Những kỷ niệm của một thời ấu thơ. Thời thả trâu, đánh đáo, đánh bi. Thời luẩn bánh cùng nhau chơi trận giả. Để bây giờ khi ta già cả? Mãi không quên hình bóng quê nhà. Dù ở đâu dù rằng rất xa, Ta vẫn nhớ một thời xưa cũ, Một thời trẻ trâu cùng nhau lam lũ. Nước ngập tràn cùng bắt dế nướng ăn. Một thời ấu thơ, Một thời khó...